Od stycznia br. w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 działa Centrum Rehabilitacji i Edukacji Fundacji Hearts WorldWide. Celem, jaki stawia sobie Centrum jest aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie radzenia sobie z dotykającymi ich schorzeniami narządów ruchu.


Pomocą objęte są dzieci i osoby młode, z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego. Pomysłodawczynią Centrum Rehabilitacji i Edukacji jest Joanna Łysiak, prezes Fundacji Herat WorldWide, która od lat pomaga, dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych z Fundacją specjalistów, osobom dotkniętych chorobami neurologicznymi i dysfunkcjami narządów ruchu. Dodatkowo 7. lutego w Centrum Rehabilitacji i Edukacji rozpoczyna działalność Forum „REMONT” skupiające osoby niepełnosprawne ruchowo a pełnosprawne intelektualnie, które poprzez aktywne uczestnictwo wzajemnie motywują się do osiągania coraz lepszych efektów we własnej rehabilitacji. Taka forma wsparcia jest szczególnie przydatna i korzystna z uwagi na wiek uczestników, gdyż kierowana jest zwłaszcza do ludzi młodych, aktywnych, uczących się. Forum będzie działać w każdą sobotę miesiąca. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przewidziano uczestnictwo jednorazowo 10 osób.

 


  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  • 010